BEST - LAPÁK TUKŮ LT 3

 • zařízení určená k odlučování tuků z přitékající znečištěné vody
 • principem je zmenšení rychlosti proudění znečištěné vody v lapáku, kde dochází na základě jiných měrných hmotností mezi odlučovanou látkou a nosnou tekutinou k odlučování tukových částic směrem k hladině a látky s vyšší hustotou než voda se usazují na dně kalového prostoru
 • prioritně slouží k ochraně kanalizačního řadu před mechanickým znečištěním potrubí tukem (tukem se rozumí látky rostlinného nebo živočišného původu s měrnou hmotností nižší než 0,95 g/cm3, které jsou částečně nebo úplně nerozpustné)
 • cena sestavy BEST - LT 3 zahrnuje nádrž, přechodovou desku, těsnění a technologii s průtokem 3 l/s
 • na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy
 • dodací lhůta je stanovována individuálně, sestava je expedována ze závodu Mohelnice

specifikace výrobku

 • upřesněte variantu výrobku
 • technická specifikace
 • soubory ke stažení

upřesněte variantu výrobku

Vyberte povrch: První krok
vyberte barvu: Druhý krok
vyberte úpravu: Třetí krok

technická specifikace

technická specifikace

 • jednotlivé prvky jsou vyráběny z betonu C 35/45 zkoušeného na odolnost proti chemickému působení
 • jmenovitý průtok 3 l/s
název
počet (ks)
v sestavě
výrobní rozměry (mm)
hmotnost (kg)
D
D1
D2
H
t
ks
nádržSU-M 1500 x 1130 DN 100
1
1500
-
1780
1130
140
2745
přechodová deskaAP-MM 1500/1000 x 380 ZE PS
1
1500
1000
1780
380
140
1050
doplňkový sortimenttěsnění DN 1500
1
-
-
-
-
-
-
technologietechnologie BEST
1 -
-
-
-
-
-


soubory ke stažení

soubory ke stažení

vzorové skladby

vzorové skladby -

BEST - LAPÁK TUKŮ LT 3

Povrch:Standard

Barva:Přírodní

Úprava:Bez laku