Lapáky tuků

BEST - záruka 20 let

Lapáky tuků jsou zařízení určená k odlučování tuků z přitékající znečištěné vody. Prioritně slouží k ochraně kanalizačního řadu před mechanickým znečištěním potrubí tukem. Sestava zahrnuje nádrž, přechodovou desku, těsnění a průtokovou technologii. Vybírat můžete z lapáku tuků LT 1, LT 3, LT 7, LT 12.