BEST - ČERPACÍ STANICE

Čerpání odpadních vod je někdy vzhledem k geomorfologii nevyhnutelné a použití správně vybavené a dobře dimenzované čerpací stanice šetří nejen náklady na energii, ale zejména zvyšuje provozní bezpečnost stanice a zjednodušuje údržbu a čištění čerpací stanice.

Na základě požadavku zákazníků je možno upravit čerpací stanici podle specifických parametrů.

PŘED MONTÁŽÍ TECHNOLOGICKÉ VESTAVBY JE NUTNÁ ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:

  • dokončení instalace železobetonového pláště čerpací stanice DN 2000 mm ve stavbě
  • dokončení instalace pilíře elektrorozvaděče s přivedeným odjištěným napájením
  • propojení pilíře elektrorozvaděče a železobetonového pláště elektrochráničkou DN 80

Čerpací stanice se používají v případech, kdy potřebujeme dopravit dešťové, splaškové nebo průmyslové odpadní vody zpravidla do výše položených kanalizací nebo dalších jímek.

Pro potřeby čerpacích stanic se upravují naše prefabrikované výrobky sestavením dílců BEST nádrží, skružových dílců a přechodových desek do požadované stavební výšky.

V těle BEST nádrží se zhotovují podle individuálních požadavků projektanta otvory různých průměrů pro napojení vstupního a výstupního potrubí. Celý systém železobetonových nádrží a skruží splňuje požadavky na vodotěsnost stěn, včetně spoje zámku, opatřeného pryžovým těsněním.

UKÁZKOVÉ SCHÉMA ČERPACÍ STANICE

 

 

 

 

 

 

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH VÝROBCÍCH: