Dopravní infrastruktura

Novinkou letošního roku je svidlo - malá vodicí stěna doplněná koncovým, rohovým nebo obloukovým prvkem pro kompletní dodávku. Tyto prvky jsou připravené na možnost spojování nebo osazení kovovým zábradlím.

Své uplatnění naleznou převeším na komunikacích s povolenou rychlostí max. 50 km/hod, k oddělení pěších zón či vymezení parkovacího místa.