Dopravní infrastruktura

BEST, a.s., vstupuje v polovině roku 2018 na trh se speciálními výrobky pro dopravní infrastrukturu, nazývané v obecné stavební češtině „ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY“. Svůj vstup na tento trh jsme pečlivě připravovali více než rok. Jsme přesvědčeni, že budeme v prvních měsících jeho oživením, věříme, že v dalších letech jeho klíčovým subjektem.

K tomuto očekávání nás opravňuje fakt, že BEST, a.s., je zakladatelem, největším výrobcem a lídrem sektoru malé betonové prefabrikace. Jen za rok 2017 jsme ve svém sektoru zpracovali do svých výrobků více než 130 tisíc tun cementu a jsme tak vůbec jedni z největších výrobců a producentů výrobků z betonové směsi v ČR.

Trh „štěrbinové trouby“ budeme zásobovat jeho uceleným, systémovým sortimentem (tj. více než 200 produkty, včetně těch speciálních), tedy nikoliv jen některými výrobky. Naše dodávky budou v nejvyšší kvalitě, samozřejmě s veškerými požadovanými a potřebnými atesty a certifikáty.

VÝROBKY komodity ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ BUDE BEST, a.s. NA TRH DODÁVAT V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ, ALE ZA POLOVIČNÍ  CENY, než které jsou v ČR obvyklé. Pro ilustraci: nejpoužívanější a nejběžnější typ štěrbinové trouby, v přesném názvu Štěrbinová trouba profil I nebo Štěrbinový žlab rovný díl/se spádem, je v současnosti dodáván za cca 6 000 Kč/ks. Srovnatelný výrobek, v přesném názvu BEST - trouba se štěrbinovým žlabem, rovná, bude BEST, a.s., dodávat v ceně cca 3 000 Kč/ks.

 

Součástí dopravní infrastruktury jsou také BEST - SVODIDLA malé vodicí stěny, které naleznou své uplatnění převeším na komunikacích s povolenou rychlostí max. 50 km/hod, k oddělení pěších zón či vymezení parkovacího místa.