Pokládka dlažeb BEST - TERASOVÁ
a BEST - CHODNÍKOVÁ do štěrkového lože

(pro ryze pochozí plochy s vyloučením automobilové dopravy)

 

 

 

 

 


 • Provede se sejmutí ornice a odstranění všech organických látek z pláně (např. kořeny, větve apod.).
 • Pláň se urovná a provede se její zhutnění tak, aby bylo dosaženo správné únosnosti (modul přetvárnosti 30 MPa).
 • Na zhutněnou a nepoškozenou pláň se uloží vrstvy štěrkodrtě, která se zhutní vibrační deskou. Po zhutnění musí mít vrstva štěrkodrtě tloušťku nejméně 150 mm.
 • Pokud dojde před rozprostřením štěrkodrtě k rozbřednutí pláně nebo k poškození pojezdem vozidly apod., musí se pláň opětovně upravit a zhutnit.
 • Na zhutněnou vrstvu štěrkodrtě se uloží ložná vrstva jemného štěrku frakce 2-5 mm nebo 4-8 mm. Ložná (kladecí) vrsva musí mí tloušťku 30 až 50 mm. Kladecí vrstvu srovnáme stažením latí.
 • Na lože se klade dlažba v požadované vazbě. Při kladení dlažby je nutno dbát, aby nedošlo k poškození připraveného lože.
 • Doporučená šířka spár mezi kameny je 3-5 mm. 
 • Správné dosednutí dlažby na lože se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.
 • Tyto velkoformátové dlažby není možno hutnit vibrační deskou.
 • Po položení dlažby se do spár vmete spárovací písek, který je třeba po cca 1 měsíci opětovně doplnit.
 • Zhruba 3 měsíce po položení dlažby se nesmí provádět úklid mechanickými stroji, protože by došlo k odstranění spárovacího materiálu.