Winplan BEST

Funkce programu:

  • výpočet skladby šachtových komínů (návrh ideální sestavy po zadání základních údajů - výška sestavy, síla stěny skruží, průměr napojovacího potrubí, výška napojení potrubí do šachty, úhlové připojení přívodního potrubí)
  • kontrola relevantnosti zadaných hodnot
  • nastavení otvorů spádišťových šachet
  • obložení nárazových stěn čedičem/kameninou
  • výběr poklopů na ukončení sestavy dle zatížení
  • vytvoření podkladů pro cenové nabídky a objednávky (při objednávce šachtových sestav zajistíme plynulou dodávku jednotlivých dílů na stavbu dle časového harmonogramu stanoveného zákazníkem)
  • program obsahuje všechny příslušné prvky BEST pro podzemní sítě, včetně nových šachet vyráběných technologií Prinzing

 Technická podpora:

  • v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím p. Stanislava Homolu:

BEST, a.s., závod Mohelnice
Nádraží 2
789 85 Mohelnice
tel. 583 431 261
mob. 725 245 592
e-mail: homola@best.info

Jak nainstalovat program:

Stáhněte si instalační program Winplan BEST. Soubor uložte na lokální disk. Obsah archívu překopírujte do dočasného, předem připraveného adresáře. Z adresáře Instalace spusťte program SACHTY2012_BEST. Následujte pokyny instalačního programu.