Výstavní panely výrobků BEST

Na základě předchozí dohody s příslušným obchodním manažerem je možné bezplatně instalovat u prodejců ve venkovních prostorách výstavní panel s dlažbami BEST. Případné další informace na infolince BEST +420 373 720 161.

Na základě předchozí dohody s příslušným obchodním manažerem je možné bezplatně instalovat ve vnitřních prostorách prodejen výstavní panel zdicího systému BEST - UNIKA s ukázkou vnitřního zateplení a nosičem katalogů. Případné další informace na infolince BEST +420 373 720 161.