Doprava a paletování

Doprava

  • Dopravu si můžete objednat za zajímavé ceny přímo v prodejních divizích BEST. V případě vašeho zájmu zajistíme i složení výrobků na místě dodání.
  • Výrobky si samozřejmě můžete odvézt sami.
  • Dopravu si můžete objednat i u našich obchodních partnerů v síti stavebnin po celé ČR, pokud tuto službu zajišťují - přehled vybraných prodejců BEST naleznete zde.
  • Další informace získáte zdarma na infolince +420 800 848 848.

Paletování

  • Výrobky BEST jsou loženy na několika typech palet, které je třeba uhradit spolu s objednaným zbožím.

  • Zboží na autě musí být řádně upevněno - více informací získáte zde.

typ obalu

prodejní cena obalu
(Kč/ks) *

hmotnost palety, prokladu

účtovaný manipulační poplatek za zpětvzetí obalů

 (DPH se vztahuje pouze k částce za poplatek)

paleta BEST 230,00 30 kg 30 Kč z palety + zákonem dané DPH
paleta BEST "velká"
(pro vybrané prvky)
230,00 38 kg 30 Kč z palety + zákonem dané DPH
speciální proklady
(pro stropní nosníky)
55,00 3 kg 5 Kč + zákonem dané DPH

* postup dle § 13 odst. 4 a 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen "ZoDPH")

  • Každý z obalů můžete vrátit do kteréhokoli z výrobních závodů BEST do 6 měsíců od expedice zboží a zpět vám bude vrácena částka, ponížená o 30 Kč manipulační poplatek za zpětvzetí obalů.
  • Podmínkou vrácení palet je jejich příprava tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe.
  • Při vrácení je nezbytné připravit zvlášť všechny typy palet (BEST, BEST "velká") pro jejich samostatné převzetí a evidenci.

Podmínkou pro zpětvzetí je nepoškozený stav palety!

Ukázky, kdy paleta nebude vzata zpět:

chybějící nebo zlomený přířez chybějící, zlomený nebo odštípnutý špalík

poškození způsobené pilou

celkově špatný stav nezaručující únosnost a bezpečnost zboží