Výroba, charita, ekologie

Výroba dlažeb

Výroba dlažeb na terasy

Výroba palisád

Výroba vysokých prvků

 

 

 

 

Prinzing - revoluční výroba šachtových den

Trvalý proces zvyšování a sledování kvality výrobků BEST

Nejprogresivnější robotická technologie pro výrobu šachtových den, první v ČR

Nosným programem naší společnosti je výroba revizních kanalizačních šachet. Jedná se o kontrolní nebo odvětrávací body v kanalizační síti. Od roku 2012 jako jediní v ČR vyrábíme základní stavební prvek těchto revizních šachet tzv. šachtové dno pomocí unikátní a ojedinělé technologie Primuss - vysoce výkonného robota.  I tyto stavební prvky jsou vyráběny jako homogenní, vysoce pevnostní kusy z vibrolisované betonové směsi, do kterých je následně vyfrézována kyneta, tj. vnitřní stokový žlab s jakoukoli geometrií a libovolnou možností trubního napojení. Jedná se zároveň o absolutně ekologickou a bezodpadovou výrobu. 

Kompletní kanalizační program je vyráběn v závodě Mohelnice a od roku 2013 nabízíme nejžádanější prvky pro podzemní sítě také v závodě Lučice u Chlumce nad Cidlinou.

BEST a charita

Jsme nedílnou součástí světa, který nám nabízí mnoho příležitostí

 Stejně tak je však tentýž svět naplněn protiklady a řadou překážek, které některým z nás brání i sebemenší z těchto příležitostí uchopit. V žádné ze situací, o to míň v pozici úspěšného, se nelze k tomuto faktu otočit zády.

Nechceme opakovat mnohokrát vyřčené a často prázdné věty o morální povinnosti, chceme pomáhat. Nejtěžší je však sami sobě přiznat a poté nahlas říci, že nemůžeme pomoci všem. Rozhodli jsme se proto dlouhodobě směrovat naši podporu několika subjektům. Rozhodnutí podporovat pouze vybrané organizace nám umožnilo soustředit větší množství finančních prostředků pro několik málo účelů a zároveň sledovat, jak je s těmito prostředky nakládáno.

Věříme, že i my tak pomáháme alespoň několika lidem najít svou příležitost.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA BEST

BEST a ekologie

Nejsme lhostejní k přírodě.

Každá z lidských činností se odráží v okolním světě. Patříme mezi moderní průmyslové podniky, a o to více se snažíme, abychom případné negativní dopady naší výroby předem eliminovali či zcela vyloučili.

Jako jedni z prvních v oboru v České republice jsme se proto začali řídit velmi přísnými pravidly světové normy ISO 14001, která se otázkami environmentálního managementu a přístupu k životnímu prostředí zabývá vyčerpávajícím způsobem. Nově jsme přijali normu ISO 50001, jejímž dodržováním snižujeme energetickou náročnost a tím dosahujeme lepší úrovně životního prostředí.