Poradenství přímo na stavbě

Stavíte rodinný dům nebo garáž a potřebujete poradit nebo pomoci při založení stavby ze zdicího systému BEST - UNIKA?

Od 1. července 2014 vám nabízíme novou službu:
proškolení a založení stavby ze zdicího systému BEST - UNIKA přímo na stavbě
(služba je určena individuálním stavebníkům)

Cena a termín dodání služby:

 • 1990,- Kč bez DPH za 5 hodin školení o založení stavby přímo na místě stavby
 • každá další hodina je za příplatek 390,- Kč/hod. bez DPH
 • dopravné z nejbližšího závodu BEST na místo a zpět ve výši 8,- Kč/km bez DPH
 • zapůjčení nivelačního přístroje po dobu školení zdarma
 • částku za službu a dopravné je třeba uhradit v hotovosti technikovi společnosti BEST před zahájením školení
 • termín školení se individuálně stanovuje do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky


Co od vás bude na stavbě potřeba:

 • alespoň 1 zedník + 2 přidavači (po celou dobu přítomnosti technika)
 • veškerý potřebný materiál:
  • tvarovky BEST – UNIKA
  • dostatečné množství cementové malty (pevnost určena projektantem)
  • předepsaný beton na výplň rohových tvárnic
 • pracovní nářadí a pomůcky:
  • hliníková stahovací lať 3 m
  • bubnová míchačka
  • 2x stavební kolečko
  • běžné zednické nářadí (zednická lžíce, gumová palička, zednická šňůra, kratší vodováha, lopata)
  • kovové sáňky (v nabídce společnosti BEST)
 • přípojky:
  • elektrická přípojka 220 V
  • voda
 • stavební připravenost:
  • položení vodorovné izolace (izolační pásy v místech nosného zdiva)
  • přesné zakreslení polohy zdiva na základové desce (barvicí provázek), vč. kontroly úhlopříček
  • vyznačení polohy otvorů (dveře, francouzská okna, apod.)


Zákazník souhlasí s následujícím:

 • uhrazením vzniklých nákladů společnosti BEST v případě, že nebyly dodrženy výše uvedené podmínky nutné pro uskutečnění školení
 • osobní účastí technika společnosti BEST na stavbě se nijak nesnižuje zodpovědnost zhotovitele stavby za zhotovované dílo (stavbu)
 • upozorněním, že tato služba nenahrazuje povinnost stavebníka zajistit na stavbě autorizovaný stavební dozor a nenahrazuje ani technický dozor stavebníka, který je u stavby financované z veřejného rozpočtu povinný


Pokud chcete tuto službu objednat, nebo potřebujete více informací, pište prosím na best@best.info nebo volejte tel. +420 777 780 995.